Udaljenosti od Tršća - distances:

 

od Zagreba 2h 20 min 160 km

od Rijeke 1h 10 min  80 km

od Splita 4h 20 min  420 km

od Pula 2h 40 min  190 km

od Krka 1h 50 min  90 km

od Osijeka 4h 30 min  440 km

 

 

­

Korisni linkovi - Useful links:

Križna jama

Postojnska jama - 1 sat od Tršća (60 km) ;      Postojna Cave - 1 hour from Tršće (60 km)

Križna jama - 30 min od Tršća ;      Križna Cave - 30 min from Tršće

Rafting na Kupi - 30 min od Tršća ;       Rafting on Kupa river - 30 min from Tršće

Grad Snežnik - 20 min od Tršća ;   Snežnik Castle - 20 min from Tršće

Kaštel Zrinskih u Brodu na Kupi - 40 min od Tršća ;   Zrinski Castle Brod na Kupi - 40 min from Tršće

Brdska auto utrka Čabar (1 km od Tršća) ;   Hill Climb Race (1 km from Tršće)

Gorski kotar bike

Ribolov na rijeci Čabranki - 10 minuta od Tršća ;   Fishing on Čabranka river - 10 min from Tršće

Nacionalni park "Risnjak" - 30 min od Tršća ;    Risnjak National Park - 30 min from Tršće

Nacionalni park "Risnjak" - 30 min od Tršća ;    Risnjak National Park - 30 min from Tršće